Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" przekazuje ZAWIADOMIENIE o którym mowa w art. 23 ustęp 3 ustawy z dnia 15.09.2023 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na runku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 z późn.zm.)

  1. w sprawie cen stosowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A. za dostawę energii cieplnej do budynków zlokalizowanych w Warszawie zarządzanych przez Spółdzielnię  Mieszkaniową „SAM-81” w których węzły cieplne stanowią własność odbiorcy.
  2. w sprawie cen stosowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A. za dostawę energii cieplnej do budynku przy ul. Leszno 34/36 w Warszawie zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SAM-81” w których węzły cieplne stanowią własność Veolia Energia Warszawa S.A.