Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" wraz z Radą Nadzorczą i pracownikami pragnie przekazać Najserdeczniejsze Życzenia Wielkanocne.

Życzenia w załączniku.