Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje o włączeniu w centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik