Dyżur Członka Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6 B, Warszawa

 

dnia 28.11.2023 r. ( wtorek )
w godz. 17.00 - 17.30

dyżur pełni:

p. Jacek Domaszczyński