Dyżur Członka Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6 B, Warszawa

 

dnia 18.12.2023 r. ( poniedziałek )
w godz. 16.00 - 16.30

dyżur pełni:


p. Anna Zielińska