Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SAM-81” informuje, że w Spółdzielni prowadzona jest lustracja pełna za lata 2021- 2022-2023.

Szczegóły komunikatu w załączniku:

Załącznik