K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SAM-81” uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81” wybrała w dniu 19.03.2024 roku Panią Marię Paczos
do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „SAM-81” zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/03/2024.

W załączeniu: uchwała Rady Nadzorczej:

Uchwała Nr 02_03_2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni podjęta w dniu 19.03.2024 r