K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81” w związku z rezygnacją z dniem 31.03.2024 roku Pana Andrzeja Ryniaka z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu, uchwałą nr 03/03/2024 z dnia 19.03.2024 roku,

od dnia 1 kwietnia 2024 roku oddelegowała Pana Jacka Domaszczyńskiego - członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „SAM-81” do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni na czas określony tj. do dnia wyboru nowego Członka Zarządu Spółdzielni.

W załączeniu: uchwała Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 03_03_2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni podjęta w dniu 19.03.2024 r.