Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81” informuje o Walnym Zgromadzeniem Członków, które odbędzie się w dniu 14.06.2024 roku, godz. 17.00 w Centrum Konferencyjno-Kongresowym w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, wejście „A”, piętro IV, sala „ONZ”.

Szczegóły w załączniku

KOMUNIKAT dotyczący WZC