Dyżur Członka Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6 B, Warszawa

dnia 25.06.2024 r. ( wtorek )
w godz. 17.00 - 17.30

dyżur pełni:

p. Stanisław Brzeziński