Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje o miejscu i szczegółach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w zamieszczonym załączniku.

Załącznik