Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" przekazuje: Komunikat o zmianie wysokości zaliczek na media - opłat niezależnych od Spółdzielni.

Szczegóły komunikatu w załączniku:

Załącznik 

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wystąpił do Komisji Europejskiej z petycją w sprawie potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r:

Odnośnik do wystąpienia.